Raspored je podložan promenama, nove grupe i termini će biti dostupni u skladu sa potrebama klijenata